سهولت و سادگی Gmail را در همه دستگاه‌ها تجربه کنید

ایجاد حساب دریافت Gmail
با صندوق ورودی جدیدتان
آشنا شوید
برگه‌های جدید سفارشی‌شدنی، دوباره این اختیار را به شما می‌دهد تا با یک نگاه رایانامه‌های جدید را ببینید و تصمیم بگیرید کدام را می‌خواهید بخوانید و چه وقت. 
برگه‌های جدید سفارشی‌شدنی، دوباره این اختیار را به شما می‌دهد تا با یک نگاه رایانامه‌های جدید را ببینید و تصمیم بگیرید کدام را می‌خواهید بخوانید و چه وقت. 
صندوق ورودی جدید

Gmail را در هر دستگاهی تجربه کنید

سهولت و سادگی Gmail در هرکجا که باشید
سهولت و سادگی Gmail در هرکجا که باشید
Send the Gmail app to your phone بارگیری برنامه android بارگیری برنامه iOS
همه دستگاه‌هایتان
همه دستگاه‌هایتان
مشاهده فوری
پیوست‌ها
بدون خارج شدن از Gmail، فایل‌ها را مشاهده کنید. حتی می‌توانید پیوست‌ها را یک‌راست در Drive ذخیره کنید تا آن‌ها را در یک مکان واحد و ایمن سازمان‌دهی کنید و به اشتراک بگذارید. 
بدون خارج شدن از Gmail، فایل‌ها را مشاهده کنید. حتی می‌توانید پیوست‌ها را یک‌راست در Drive ذخیره کنید تا آن‌ها را در یک مکان واحد و ایمن سازمان‌دهی کنید و به اشتراک بگذارید. 
مشاهده فوری پیوست‌ها

طرح‌های زمینه سفارشی

تعداد طرح‌های زمینه از ٣۵ به…بی‌نهایت افزایش یافته است. از تصویر خودتان برای طرح زمینه سفارشی استفاده کنید، یا از بین مجموعه‌ای از عکس‌ها انتخاب کنید. 
تعداد طرح‌های زمینه از ٣۵ به…بی‌نهایت افزایش یافته است. از تصویر خودتان برای طرح زمینه سفارشی استفاده کنید، یا از بین مجموعه‌ای از عکس‌ها انتخاب کنید. 
طرح‌های زمینه سفارشی طرح‌های زمینه سفارشی طرح‌های زمینه سفارشی طرح‌های زمینه سفارشی
طرح‌های زمینه سفارشی

از صندوق ورودی مستقیم اقدام کنید

بسته‌ها را ردیابی کنید، محصولات را بررسی کنید، به رویدادها پاسخ دهید و کارهای دیگر، بدون اینکه هیچ رایانامه‌ای را باز کنید. 
بسته‌ها را ردیابی کنید، محصولات را بررسی کنید، به رویدادها پاسخ دهید و کارهای دیگر، بدون اینکه هیچ رایانامه‌ای را باز کنید. 
از صندوق ورودی مستقیم اقدام کنید
از صندوق ورودی مستقیم اقدام کنید
بهتر بنویسید

بهتر بنویسید

پیام جدید بنویسید درحالی‌که صندوق ورودی‌تان را زیر نظر دارید. نوشتن پیام در Gmail سریع و آسان است و قابلیت‌های فراوانی دارد. 
پیام جدید بنویسید درحالی‌که صندوق ورودی‌تان را زیر نظر دارید. نوشتن پیام در Gmail سریع و آسان است و قابلیت‌های فراوانی دارد. 

با Gmail برای کار، رایانامه سفارشی
&
و
قابلیت‌های بیشتر
دریافت کنید

از Gmail دلخواهتان برای کسب و کار استفاده کنید. رایانامه سفارشی ‎@sherkateshoma.com‬ را به‌همراه تقویم، سند، جلسه‌های ویدیویی و سایر موارد دریافت کنید و ازطریق تلفن یا رایانه لوحی به آن‌ها دسترسی داشته باشید. 
از Gmail دلخواهتان برای کسب و کار استفاده کنید. رایانامه سفارشی ‎@sherkateshoma.com‬ را به‌همراه تقویم، سند، جلسه‌های ویدیویی و سایر موارد دریافت کنید و ازطریق تلفن یا رایانه لوحی به آن‌ها دسترسی داشته باشید. 
بیشتر بدانید
شروع به کار