સમગ્ર ઉપકરણો પર Gmail ની સગવડ અને સરળતા ઉપલબ્ધ છે

એકાઉન્ટ બનાવો Gmail મેળવો
તમારા નવા
ઇનબોક્સને જાણો
નવા કસ્ટમાઇઝ કરવા યોગ્ય ટેબ્સ તમને નિયંત્રણમાં મૂકે છે જેથી તમે નવું શું છે તેને એક નજરમાં જોઈ શકો અને તમે કઈ ઇમેઇલ્સને ક્યારે વાંચવા માંગો છો તે નક્કી કરી શકો. 
નવા કસ્ટમાઇઝ કરવા યોગ્ય ટેબ્સ તમને નિયંત્રણમાં મૂકે છે જેથી તમે નવું શું છે તેને એક નજરમાં જોઈ શકો અને તમે કઈ ઇમેઇલ્સને ક્યારે વાંચવા માંગો છો તે નક્કી કરી શકો. 
નવું ઇનબોક્સ

કોઈપણ ઉપકરણ પર Gmail નો અનુભવ કરો

તમે જ્યાં પણ હોવ, ત્યાં Gmail ની સગવડ અને સરળતા 
તમે જ્યાં પણ હોવ, ત્યાં Gmail ની સગવડ અને સરળતા 
Send the Gmail app to your phone Android ઍપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો iOS ઍપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો
તમારા બધા ઉપકરણો
તમારા બધા ઉપકરણો
જોડાણો ઝડપથી
જુઓ
Gmail ને છોડ્યાં વગર ફાઇલો જુઓ. તમે જોડાણોને ગોઠવવા અને તેમને એકલ, સુરક્ષિત સ્થાન પર શેર કરવા માટે સીધા જ તમારી ડ્રાઇવ પર સાચવી પણ શકો છો. 
Gmail ને છોડ્યાં વગર ફાઇલો જુઓ. તમે જોડાણોને ગોઠવવા અને તેમને એકલ, સુરક્ષિત સ્થાન પર શેર કરવા માટે સીધા જ તમારી ડ્રાઇવ પર સાચવી પણ શકો છો. 
જોડાણો ઝડપથી જુઓ

કસ્ટમ થીમ્સ

થીમ્સની સંખ્યા વધારીને 35 થી.....અનંત સુધી કરી છે. કસ્ટમ થીમ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પોતાની છબી પસંદ કરો, અથવા ફોટાની પસંદગીમાંથી પસંદ કરો. 
થીમ્સની સંખ્યા વધારીને 35 થી.....અનંત સુધી કરી છે. કસ્ટમ થીમ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પોતાની છબી પસંદ કરો, અથવા ફોટાની પસંદગીમાંથી પસંદ કરો. 
કસ્ટમ થીમ્સ કસ્ટમ થીમ્સ કસ્ટમ થીમ્સ કસ્ટમ થીમ્સ
કસ્ટમ થીમ્સ

સીધા જ ઇનબોક્સથી પગલાં લો

કોઈપણ ઇમેઇલ્સ ખોલ્યાં વિના પૅકેજીસ ટ્રૅક કરો, ઉત્પાદનોની સમીક્ષા કરો, ઇવેન્ટ્સ માટે જવાબો અને વધુ કાર્ય કરો. 
કોઈપણ ઇમેઇલ્સ ખોલ્યાં વિના પૅકેજીસ ટ્રૅક કરો, ઉત્પાદનોની સમીક્ષા કરો, ઇવેન્ટ્સ માટે જવાબો અને વધુ કાર્ય કરો. 
સીધા જ ઇનબોક્સથી પગલાં લો
સીધા જ ઇનબોક્સથી પગલાં લો
બહેતર મેઇલ કંપોઝ

બહેતર મેઇલ કંપોઝ

તમારા ઇનબોક્સ પર નજર રાખીને નવા સંદેશા કંપોઝ કરો. Gmail નું કંપોઝ ઝડપી, ઉપયોગ માટે સરળ અને સુવિધાઓથી ભરેલું છે. 
તમારા ઇનબોક્સ પર નજર રાખીને નવા સંદેશા કંપોઝ કરો. Gmail નું કંપોઝ ઝડપી, ઉપયોગ માટે સરળ અને સુવિધાઓથી ભરેલું છે. 

કાર્ય માટે Gmail સાથે કસ્ટમ ઇમેઇલ
અને
અને
વધુ
મેળવો

વ્યવસાય માટે - તમારા મનપસંદ Gmail નો ઉપયોગ કરો. તમારા ફોન અથવા ટેબ્લેટ પર ઍક્સેસ સાથે કૅલેન્ડર, દસ્તાવેજ, વિડિઓ મીટિંગ્સ અને વધુ સહિત કસ્ટમ ઇમેઇલ @yourcompany.com મેળવો. 
વ્યવસાય માટે - તમારા મનપસંદ Gmail નો ઉપયોગ કરો. તમારા ફોન અથવા ટેબ્લેટ પર ઍક્સેસ સાથે કૅલેન્ડર, દસ્તાવેજ, વિડિઓ મીટિંગ્સ અને વધુ સહિત કસ્ટમ ઇમેઇલ @yourcompany.com મેળવો. 
વધુ જાણો
પ્રારંભ કરો