వివిధ రకాల పరికరాల్లో దేనిలో అయినా Gmailలోని సౌలభ్యం మరియు సరళత్వం అలాగే స్థిరంగా ఉంటాయి

ఖాతాను సృష్టించండి Gmailను పొందండి
మీ కొత్త ఇన్‌బాక్స్
గురించి తెలుసుకోండి
కొత్త అనుకూలీకరణ ట్యాబ్‌లు మీకు తిరిగి ఉత్తమ నియంత్రణను అందిస్తాయి, దీని వలన మీరు కొత్తగా ఉన్నవాటిని తక్షణమే చూడవచ్చు మరియు మీరు ఏయే ఇమెయిల్‌లను ఎప్పుడు చదవాలనుకుంటున్నారు వంటివి నిర్ణయించవచ్చు. 
కొత్త అనుకూలీకరణ ట్యాబ్‌లు మీకు తిరిగి ఉత్తమ నియంత్రణను అందిస్తాయి, దీని వలన మీరు కొత్తగా ఉన్నవాటిని తక్షణమే చూడవచ్చు మరియు మీరు ఏయే ఇమెయిల్‌లను ఎప్పుడు చదవాలనుకుంటున్నారు వంటివి నిర్ణయించవచ్చు. 
కొత్త ఇన్‌బాక్స్

ఏ పరికరంలోనైనా Gmail అనుభవం పొందండి

మీరు దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నా, Gmailలోని సౌలభ్యం మరియు సరళత్వం అలాగే స్థిరంగా ఉంటుంది 
మీరు దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నా, Gmailలోని సౌలభ్యం మరియు సరళత్వం అలాగే స్థిరంగా ఉంటుంది 
Send the Gmail app to your phone android అనువర్తనాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి iOS అనువర్తనాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
మీ అన్ని పరికరాలు
మీ అన్ని పరికరాలు
తక్షణమే జోడింపులను
వీక్షించండి
Gmail నుండి నిష్క్రమించకుండానే ఫైల్‌లను వీక్షించండి. మీరు జోడింపులను ఒక సురక్షిత స్థానంలో నిర్వహించడానికి మరియు భాగస్వామ్యం చేయడానికి వాటిని నేరుగా మీ డిస్క్‌లో సేవ్ చేయవచ్చు. 
Gmail నుండి నిష్క్రమించకుండానే ఫైల్‌లను వీక్షించండి. మీరు జోడింపులను ఒక సురక్షిత స్థానంలో నిర్వహించడానికి మరియు భాగస్వామ్యం చేయడానికి వాటిని నేరుగా మీ డిస్క్‌లో సేవ్ చేయవచ్చు. 
తక్షణమే జోడింపులను వీక్షించండి

అనుకూల థీమ్‌లు

థీమ్‌ల సంఖ్య 35 నుండి...లెక్కవేయలేనంత స్థాయిలో పెరిగిపోయాయి. అనుకూల థీమ్‌గా ఉపయోగించడానికి మీ స్వంత చిత్రాన్ని ఎంచుకోండి లేదా అందుబాటులో ఉన్న ఫోటోల నుండి ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి. 
థీమ్‌ల సంఖ్య 35 నుండి...లెక్కవేయలేనంత స్థాయిలో పెరిగిపోయాయి. అనుకూల థీమ్‌గా ఉపయోగించడానికి మీ స్వంత చిత్రాన్ని ఎంచుకోండి లేదా అందుబాటులో ఉన్న ఫోటోల నుండి ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి. 
అనుకూల థీమ్‌లు అనుకూల థీమ్‌లు అనుకూల థీమ్‌లు అనుకూల థీమ్‌లు
అనుకూల థీమ్‌లు

నేరుగా ఇన్‌బాక్స్ నుండి చర్య తీసుకోండి

ఇమెయిల్‌లు ఏవీ తెరవకుండానే ప్యాకేజీలను ట్రాక్ చేయండి, ఉత్పత్తులను సమీక్షించండి, ఈవెంట్‌లకు ప్రతిస్పందన తెలియజేయండి మరియు మరిన్నింటిని చేయండి. 
ఇమెయిల్‌లు ఏవీ తెరవకుండానే ప్యాకేజీలను ట్రాక్ చేయండి, ఉత్పత్తులను సమీక్షించండి, ఈవెంట్‌లకు ప్రతిస్పందన తెలియజేయండి మరియు మరిన్నింటిని చేయండి. 
నేరుగా ఇన్‌బాక్స్ నుండి చర్య తీసుకోండి
నేరుగా ఇన్‌బాక్స్ నుండి చర్య తీసుకోండి
మెరుగైన కంపోజ్

మెరుగైన కంపోజ్

మీ ఇన్‌బాక్స్‌ని ఒకవైపు వీక్షిస్తూనే మరోవైపు కొత్త సందేశాన్ని కంపోజ్ చేయండి. Gmail కంపోజ్ వేగవంతమైనది, ఉపయోగించడానికి సులభమైనది మరియు వివిధ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. 
మీ ఇన్‌బాక్స్‌ని ఒకవైపు వీక్షిస్తూనే మరోవైపు కొత్త సందేశాన్ని కంపోజ్ చేయండి. Gmail కంపోజ్ వేగవంతమైనది, ఉపయోగించడానికి సులభమైనది మరియు వివిధ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. 

కార్యాలయం కోసం Gmailతో అనుకూల ఇమెయిల్
&
ని మరియు
మరిన్నింటిని
పొందండి

మీరు అభిమానించే Gmail - వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించండి. క్యాలెండర్, డాక్స్, వీడియో సమావేశాలు తదితరమైన వాటికి మీ ఫోన్ లేదా టాబ్లెట్ నుండి ప్రాప్యతతో సహా అనుకూల ఇమెయిల్ @మీకంపెనీ.కామ్ని పొందండి. 
మీరు అభిమానించే Gmail - వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించండి. క్యాలెండర్, డాక్స్, వీడియో సమావేశాలు తదితరమైన వాటికి మీ ఫోన్ లేదా టాబ్లెట్ నుండి ప్రాప్యతతో సహా అనుకూల ఇమెయిల్ @మీకంపెనీ.కామ్ని పొందండి. 
మరింత తెలుసుకోండి
ప్రారంభించండి