Thúc đẩy nhiều lượt cài đặt hơn

AdMob cung cấp các công cụ hiệu quả nhất để giúp quảng cáo chéo các ứng dụng khác bằng cách sử dụng quảng cáo cho cùng một công ty của AdMob. Các quảng cáo cho cùng một công ty là miễn phí, giúp bạn không cần phải tạo giải pháp tùy chỉnh riêng hoặc kết hợp thêm công cụ.

 • Tổng quan

  Quảng bá chéo các ứng dụng khác của bạn

  Tăng lượt tải xuống bằng cách quảng bá chéo các ứng dụng khác của bạn miễn phí với quảng cáo cho cùng một công ty của AdMob. Sử dụng quảng cáo văn bản hoặc hiển thị để tùy chỉnh thông điệp của bạn và duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thời gian và vị trí quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng của bạn. Với chiến dịch mục tiêu hiển thị, bạn có thể quảng bá ứng dụng của bạn mình hoặc hoàn tất giao dịch quảng cáo trực tiếp. Có sẵn cho ứng dụng Android và iOS

  Thử nghiệm và theo dõi để tối đa hóa ROI

  Thử nghiệm bằng cách sử dụng các kết hợp nhắm mục tiêu người dùng khác nhau. Sử dụng theo dõi chuyển đổi trong AdMob để gán doanh thu ngược trở lại cho các chiến dịch của bạn và xác định chiến dịch nào mang lại cho bạn nhiều doanh thu nhất.

  Sử dụng AdWords để quảng cáo ứng dụng của bạn cho một đối tượng trong số hàng tỷ đối tượng với Chiến dịch ứng dụng toàn cầu đơn giản và hiệu quả.

AdMob là nền tảng #1 để phát triển việc kinh doanh ứng dụng của bạn

 • Hơn 1 triệu ứng dụng sử dụng AdMob
 • +1 tỷ $ đã trả cho các nhà phát triển
 • Thanh toán nhanh chóng, tin cậy theo tiền nội tệ
 • CPM cao và tỷ lệ lấp đầy tốt nhất
 • Nền tảng dàn xếp đứng đầu ngành

Đăng ký AdMob

Có sẵn cho những nền tảng sau:

Android ios unity cocos